Da li znate kako kočnice rade?

Kočioni sistem je definitivno najglavniji sistem na vozilu. Da bi zaustavili automobil pre eventualnog udara gde će nam pojas ili vazdušni  jastuk spasiti glavu potrebne su kočnice. Svako vozilo ih ima ali da li znate kako one u stvari rade i kakvih sve vrsta ima?

Moderni automobili koriste hidraulične višekružne kočione sisteme koji su istisnuli nepouzdane sisteme koji se aktviraju pomoću užeta (sajla).

Kočioni sistemi

 

Kočnice koriste trenje da bi zaustavile automobil. Kočione pločice (pakne) pritisnu se na kočionu površinu diska ili bubnja, poznatiji kao doboš, i stvara trenje i vozilo usporava.

Sve se vrti oko sile (F). Početna, ili ti osnovna sila je ona kojom mi pritiskamo papucicu kočnice na dole. Cilj svega je da kočioni sistem poveća tu početnu silu, koja bi tako bila višestruko veća na samom disku, odnosno dobošu, kojim se automobil koči.

Kočioni sistem inkorporira nekoliko svojih delova da bi se to izvelo. Fizika koju je potrebno znati da bismo savladali ove osnove jesu, i to redom: poluga, hidraulika i trenje (frikcija).

Poluga čini prvi, hidaulika drugi (i najveći), a trenje/frikcija treći deo kočionog sistema. Efekat poluge je iskorišcen za početno multipliciranje sile kojom mi delujemo na samu papučicu.

Više pročitajte na mom drugom sajtu Testoviautomobila.NET, kliknite dole na link:

Kočioni sistemi

Volvo