Elektronika rak rana automobila

Prema istraživanju koje je sprovela kompanija Warranty Direct u Velikoj Britaniji, kvarovi električne opreme čine 27% svih kvarova na godišnjem nivou. Elektronika: rak rana nekih evropskih automobila Priredio: Aleksandar Todorović … Continue reading Elektronika rak rana automobila