Odobreni uređaji za TNG

Pošto ima jako mnogo proizvođača za TNG, AMSS je napravio spisak odobrenih uređaja, pa proverite da li uređaj na automobilu koji želite da kupite ispunjava osnovne uslove.

Šta da kupim Polo ili Fabiju II?

Koji je Najbolji japanski auto za 7.000e?

Testoviautomobila RS LOGO

 

Odobreni uređaji za TNG

 Tabela je u fazi izrade i dopunjava se po dostavljanju podataka od proizvođača i zastupnika

Redni broj Vrsta uređaja Proizvođač Tip Homologacija Fotografija
1 ECU APOLO LLC Alpha E8 6701-6768 Alpha
2 ECU APOLO LLC Clever E8-67R01-6238
3 ECU APOLO LLC Miracle E8-67R-01 5962 Miracle
4 Filter ZWM Czaja, EMMEGAS, FORCARS, APOLO, KING, ALEX, AUTO-MIX, ELPIGAZ, EUROPEGAS, PALACAR, LPGTech, MMO, MIMAR, PARTNER, GOMET, LECHO, GASITALY, DIGITRONIC, MEMTEX, PROECO, UNIGAS, TA, VERSUS, SETALTAS FL-01 E20-67R-010703 fl
5 Injektor APOLO LLC Alpha E8-67R-015961 aLPHA
6 Multiventil ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 SAMANDIRA 01 MV E7-67R01-10318-06
7 Reduktori ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 SR04 E7*67R01*10451-11*0
8 Reduktori ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 SR05 E7 67 R017281-12
9 Rezervoar ATIKER

inscluding folowing trade name or marks:

Gasua, Wentgas, Gasnord, Gastr

200 E7-67R01-1098.08
10 Multiventil Fema E37-67R01-0047
11 ECU EGS, ZING, ARGO EGS2969 E8-110R005996
12 ECU EGS, ZING, ARGO EGS2969 E8-110R005995
13 Injektor Landi Renzo, Landi, MED, Lovato, Eurogas ECO EVO E13-67R-010323
14 Injektori Landi Renzo, Landi, MED, Lovato, Eurogas ECO EVO E13-110R00-0201
15 Injektor MED, Landi Renzo, Eurogas, Landi GI25 E13-110R-00-0058
16 Injektor LOVATO, LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED STIL inj E13-110R00-0081
17 Injektor LOVATO, LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED STIL inj E13*67R00*67R01*0194*04
18 Injektor LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED GI25 E13*67R00*67R01*0234*02
19 Fleksibilni vod Parker ITR AUTOGAS ECE 67 E13*67R00*67R01*0128*01
20 Fleksibilni vod Parker ITR AUTOGAS ECE 110 Class 2 E13-110R00-0008
21 Davač pritiska LOVATO, LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED LR025 E13*110R00*0178*01
22 Davač pritiska i temperature LOVATO, LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED LR025 E13*67R00*67R01*0317
23 ECU LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED E3-110R00-6011-06
24 ECU LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED E3-110R00-6011-08
25 ECU LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED, LOVATO OMEGAS EVO E3-110R00-6070-01
26 Elektroventil sa ili bez filtera MED 21,71, 80 E4-67R-0193001
27 ECU LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED ECU MULTIPOINT

VERSIONE LR194

E3-67R01-6002-06
28 ECU LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED ECU MULTIPOINT E3-67R01-6002-08
29 Fleksibilni vod FAGUMIT FAGUMIT CNG E20-110R00-0018
30 Fleksibilni vod FAGUMIT FAGUMIT E20-67R01-0521
31 Reduktor LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED EC04 E13-67R01-0277*01
32 Reduktor/isparivač LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED SE81 E13-67R01-0028*04

33 Reduktor KPG Landi Renzo, Landi, MED, Eurogas NG1-2 E4 110R00 0022_03
34 Reduktor KPG Landi Renzo, Landi, MED, Eurogas NG1 E13 110R00 0098_04
35 Reduktor KPG Landi Renzo, Landi, MED, Eurogas NG1 E13 110R00 0098_03
36 Multiventil LANDI RENZO AT.02 E8-67R01-3018
37 Multiventil ALDESA, MAXiMA, FBR, GASiTALY, TELEFLEX GFI, D.T.GAS SYSTEM E7 67R-01 3063 21-3

E7 67R-01 3063 21-4

E7 67R-01 3063 21-5

38 Filter KPG EUROGAS, LANDI RENZO, MED, LANDI, LOVATO FL-ONE E13-110R-000099
39 RAIL KPG EUROGAS, LANDI RENZO, MED, LANDI, LOVATO RGI E13 110R00 0057_03

40 Reduktor-isparivač EUROGAS, LANDI RENZO, MED, LANDI IG1 E13-67R-010025
41 Reduktor-isparivač EUROGAS, LANDI RENZO, MED, LANDI, LOVATO LSE 98 E13 67R01 0056_06
42 Rezervoar CNG ZHEJIANG JINDUN CNG1-232

CNG1-356

CNG1-406

E1-110R-000267

E1-110R-000268

E1-110R-000269

43 Rezervoar TNG SAKA, ZAVOLI, CANGAS, GOGAS, FGS, OTTOGAS 244, L503-1052 E7-67R01-469501
44 Rezervoar TNG SAKA, ZAVOLI, CANGAS, GOGAS, FGS, OTTOGAS Φ270, L720-1100 E7-67R01-469502
45 Rezervoar TNG SAKA, ZAVOLI, CANGAS, GOGAS, FGS, OTTOGAS Φ300, L800-1080 E7-67R01-469503
46 Rezervoar TNG SAKA, ZAVOLI, CANGAS, GOGAS, FGS, OTTOGAS Φ315, L460-1004 E7-67R01-469504
47 Rezervoar TNG SAKA, ZAVOLI, CANGAS, GOGAS, FGS, OTTOGAS Φ360, L464-1220 E7-67R01-469505
48 Rezervoar TNG SAKA, ZAVOLI, CANGAS, GOGAS, FGS, OTTOGAS Φ620-720, H180 E7-67R01-469506
49 Rezervoar TNG SAKA, ZAVOLI, CANGAS, GOGAS, FGS, OTTOGAS Φ520-720, H200 E7-67R01-469507
50 Rezervoar TNG SAKA, ZAVOLI, CANGAS, GOGAS, FGS, OTTOGAS Φ520-720, H220 E7-67R01-469508
51 Rezervoar TNG SAKA, ZAVOLI, CANGAS, GOGAS, FGS, OTTOGAS Φ520-720, H240 E7-67R01-469509
52 Rezervoar TNG SAKA, ZAVOLI, CANGAS, GOGAS, FGS, OTTOGAS Φ520-720, H270 E7-67R01-469510
53 Rezervoar TNG GZWM S.A.

OMNIA

HL Propan

DEC 2001

ZC315 E20-67R-010407
54 Rezervoar TNG GZWM S.A.

OMNIA

HL Propan

DEC 2001

ZC360 E20-67R-010408
55 Rezervoar TNG GZWM S.A.

OMNIA

HL Propan

DEC 2001

ZC244 E20-67R-010550
56 ECU TARTARINI EVO1 E8-67R-00 5758
57 Fleksibilni vod Thubitor, Rubia, Prins Autogas LPG/10 51N E13-67R01-0145*04
58 Fleksibilni vod Thubitor, Rubia, Prins Autogas CNG/10 51N E13-110R00-0017*03
59 Elektroventil TNG TARTARINI AUTO E08G E3_10R04_6434
60 Filter KPG Tartarini Auto Spa E20_110R00_0004
61 Injektori Tartarini Auto S.p.A. e3 03 6235
62 MAP SENZOR Tartarini M.P.S. E13-110R00-0022*01
63 Prekidač TARTARINI EVO1-C E8_10R03_5786
64 Reduktor-Isparivač Tartarini Auto G/ETAGAS E13_67R01_0023
65 ECU AC STAG 100

STAG 50

E8-67R-013654
66 ECU AC-Autogaz STAG-150 E8-67R-01 4341
67 ECU AC STAG-200 E8-67R-01 3912
68 ECU STAG-300 ISA2 E8-67R-01 4289

E8-110R-00 4534

69 ECU AC; VECTOR; 4gas; Varese Autogas ECOJET; EUROPEGAS VECTOR; FEMITEC STAG-300 E8-67R-014289

E8-67R-00 4534

70 ECU AC STAG-300 Premium E8-67R-014289

E8-67R-00 4534

71 ECU AC-Spolka Akciyna STAG-4 E8-67R-01 4903

E8-110R-00 4904

72 ECU AC-Spolka Akciyna STAG-4 ECO E8-67R-01 4903

E8-110R-00 4904

73 ECU AC-Spolka Akciyna STAG-4 PLUS E8-67R-01 4903

E8-110R-00 4904

74 ECU AC-Spolka Akciyna STAG-4 eco

STAG -4 Q-box

E8-67R-01 4903

E8-110R-00 4904

75 ECU AC-Spolka Akciyna STAG-400 E8-110R-00 5754

E8-67R-01 5753

76 ECU AC STAG-50

STAG-100

E8-67R-01 3654
77 ECU AC-Spolka Akciyna STAG DIESEL E8-67R-01 6376

E8-67R-00 6377

78 ECU AC-Spolka Akciyna STAG-L plus E8-67R-01 4774
79 Timing advance procesor AC-Spolka Akciyna 010-STAG-TAP-01 E8-10R-03 4945
80 ECU AC Autogaz STAG-XL E8-67R-01 4340
81 Filter FILGAZ FLPG E20-67R-01 0851
82 GAS DOSAGE UNIT VALTEC Rail type 30 E4-67R-01 0104

83 INJEKTORI AC Autogaz, FEMITEC GIAC 01 E8-67R-01 4430

84 OBD adapter AC-Spolka Akciyna 010-STAG-OBD ADAPTER E8-10R-03 5341
85 Senzor pritiska AC-Spolka Akciyna PS-02 E8-67R-01 5293

E10-110R-00 5294

86 Reduktor/Isparivač

Ventil

AC-Spolka Akciyna R-01 E8-67R-01 4619

87 Reduktor/isparivač Koltec

Necam

Sprint

Autogaz

VG392

Mega

VG392

AGAC

E4-67R-01 96006
88 Reduktor/isparivač DAMEX

INTRAGAS

SCORPION E20-67R-01 0907
89 Reduktor/Isparivač

Ventil

FILTER

TOMASETTO ACHILLE MOD.AT09 E8-67R-01 4066
90 Reduktor/Isparivač Zavoli s.r.l. ZETA E13-67R-01 0276
92 Preklopnik za izbor goriva AC STAG2-x E8-67R-01 3608

93 Multiventil ALDESA, MAXiMA, FBR, GASiTALY, TELEFLEX GFI, D.T.GAS SYSTEM Cilindrični od 30 do 90,

prečnik:

200, 244, 270,300, 315, 320, 340, 360, 369, 400

E7-67R-01 306321*05
94 Multiventil ALDESA, MAXiMA, FBR, GASiTALY, TELEFLEX GFI, D.T.GAS SYSTEM 30-37

H:

180, 200, 220,230, 240, 250, 270

E7-67R-01 306321*04
95 Multiventil ALDESA, MAXiMA, FBR, GASiTALY, TELEFLEX GFI, D.T.GAS SYSTEM 0

H:

180, 200, 220,230, 240, 250, 270

E7-67R-01 306321*03
96 Rezervoar ATIKER, Gasua, Wentgas, Gasnord, Gastr H200 E7-67R-01-10318*08
97 ECU FEMA E37-67R-01 0096 Izbor goriva

Preklopnik

98 Multventil FEMA E37-67R-01 0047
99 Isparivač/regulator FEMA E37-67R-01 0046
100 Filter TNG FEMA E37-67R-01 0047
101 KPG Automatski ventil ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 KO2.115250, KO2.115251, KO2.115252,

KO2.115253

E7-110R-6027*01
102 KPG Senzor pritiska/temperature ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, AKL K02 SERIJA E7-110R-993 16*0 MANOMETAR
103 Udaljena jedinica za punjenje ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 E37-67R-01 0042
104 Udaljena jedinica za punjenje ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 E37-110R-6027-02
105 FILTER TNG ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 E37-67R01-0059
106 Filter TNG ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC E7-67R-01 3482-04
107 Filter KPG ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 E7-110R-993-02*0
108 Filter KPG ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 E7-67R-01 3482-05
109 Fleksibilni vod goriva ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 CNG01 E7-110R-2447 04*0
110 Gasno nepropustno kućište ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 E37-67R-01 0060 uredjaji/ATIKER/GAS TIGHT HOUSING/rk0.jpg

uredjaji/ATIKER/GAS TIGHT HOUSING/rk1.jpg

111 INJEKTORI ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 E37-67R-01 0075
112 Fleksibilni vod ATIKER LPG02

LPG01

E7-67R-01 2447 03

E7-67R-01 2447 00

113 MULTIVENTIL ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 SAMANDIRA 01 MV Е7-67R-01 10318-06

 

 

114 SENZOR PRITISKA/

TEMPERATURE

ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 E37-67R-01 0057

E7-67R01 -10451-2*1

E7-67R01 -10451-4*1

115 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 E37-67R-01 0073
116 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 SR 03 E37-67R-01 0141
117 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 SR 04 E7-67R01-10451 11
118 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 SR05-1050

SR05-1051

SR05-1052

SR05-1053

E7-67R01-7281-12*0
119 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 SR06 E7-67R01-993-12*0
120 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 SR07 E7-67R01-993-24*0
121 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 E37-67R01-0044

122 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 VR04-1070

VR04-1071

VR04-1072

VR04-1073

E7-67R01-7281-09*0
123 shut off VENTIL ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4  

1201

1202

1203

1205

E37-67R01-0043

E37-67R-01 0142

E37-67R-01 0143

E37-67R-01 0144

E37-67R-01 0145

 

124 Rezervoar ATIKER, WENTGAS, GASUA, GASNORD, GASTR, APOLO LLC, AKL, KME sp.zo.o, EUREKA 4 E37-67R-01 0139
125 Rezervoar ATIKER H330 E7-67R-01 02849.26
126 Rezervoar ATIKER H320 E7-67R-01 02849.25
126 Rezervoar ATIKER H300 E7-67R-01 02849.24
127 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 270 E7-67R-01 10318.12
128 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 250 E7-67R-01 10318.11
129 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 240 E7-67R-01 10318.11
130 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 180 E7-67R-01 10318.07
131 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 225 E7-67R-01 10318.09
132 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 200 E7-67R-01 10318.08
133 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 400 E7-67R-01 1098.11
134 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 360 E7-67R-01 6674.07
135 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 315 E7-67R-01 6674.06
136 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 300 E7-67R-01 6674.05
136 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 270 E7-67R-01 1098.10
136 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 244 E7-67R-01 6674.04
137 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 230 E7-67R-01 1098.09
138 Rezervoar ATIKER, Gasua, Gastr, Gasnord, Wentgas 200 E7-67R-01 1098.08
139 Rezervoar Lifam M LM-300 E1-67R-01 0005
140 Rezervoar Lifam M LM-315 E1-67R-01 0006
141 Rezervoar Lifam M LM-360 E1-67R-01 0007
142 Rezervoar Lifam M LM-580 E1-67R-01 0012 Toro
143 Rezervoar Lifam M LM-600 E1-67R-01 0013
144 Rezervoar Lifam M LM-630 E1-67R-01 0014
145 Rezervoar Lifam M LM-580/180-034 E8-67R-01 5243
146 Gasno nepropusno kućište Lifam M LM-183 E1-67R-01 0017
147 Injektori HANA Injector type H2000 E4-67R-010213
148 Injektori HANA Engineering E11-67R-010251
149 ECU AGIS I8 E8-67R-01 4020

150 Pressure relief device App Studio PS4250DPv10 E8-67R-01 4287
151 INJEKTORI

Fuel rail

RAIL IG1 E8-67R-01 4303

152 Injektori HANA Engineering E11-67R-010086
153 Isparivač/ regulator pritiska

Shut off ventil

TOAMASSETO ACHILE MOD.AT09 E8-67R-01 4066
154 ECU EUROPEGAS OSCAR-N E8-67R-01 4709
155 ECU EUROPEGAS OSCAR-N E8-67R-01 4709
156 Regulator pritiska MAGIC Magic III E20 67R-01 0896
157 Senzor temperature i pritiska EUROPEGAS ABS400KPA E8-67R-01 6110
158 iNJEKTORI RAIL IG-1 E8-67R-01 4304
159 Injektori HANA ENGINEERING H2000 E8-110R-00 4686
160 ECU EUROPEGAS OSCAR-N E8-110R-00 4710
161 ECU EUROPEGAS OSCAR-N E8-110R-00 4710
162 SENZOR TEMPERATURE/ PRITISKA EUROPEGAS ABS400KPA E8-110R-00 6111
163 REZERVOAR DMS DORMAKSAN, MIMGAS, FERONI H180

H200

H225

H250

H270

E7-67R01-612501

E7-67R01-10451

E7-67R01-612502

E7-67R01-612503

E7-67R01-612504

164 REZERVOAR DMS DORMAKSAN, MIMGAS, FERONI 244

270

300

315

360

E7-67R01-612505

E7-67R01-612506

E7-67R01-512507

E7-67R01-10318

E7-67R01-512508

165 INJEKTORI MIMGAS,FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX E7-67R01-8422 9
166 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA MIMGAS,FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX E7-67R01-8422 1
167 TNG FILTER MIMGAS,FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX E7-67R01-8422 11
168 Shut off ventil MIMGAS,FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX E7-67R01-8422 4
169 MULTIVENTIL

GASNO NEPROPUSTNO KUĆIŠTE

MIMGAS,FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX E7-67R01-8422 3

170 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA MIMGAS,FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX E7-67R01-8422 1
171 Remote filling unit MIMGAS,FERONI, FBR, KME, GASITALY, TOLI LION, FENIX E7-67R01-8422 10

172 GASNO NEPROPUSTNO KUĆIŠTE DMS DORMAKSAN, MIMGAS, FERONI E7-67R01-1045114
173 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA AUTOGAS ITALIA RPG09 E7-67R01-6281
174 ECU POWERJET PJ/4

PJ/6

PJ/8

E8-67R01-4435
175 ECU AUTOGAS ITALIA, POWERJET, DREAMJET, SMARTJET,EASYJET, VENTO PJ+ E8-67R01-6676
176 KPG FILTER SUKRUOGLU, FIVESTAR SF3741 E7-110R-769015*01
177 Regulator pritiska/ isparivač NLP CNG SGI REGULATOR E7-110R-3258*03
178 Fleksibilna cev TARTARINI, LOVATO, SEL, LPG-FIT, EMER,PRINS, X2FLOW, VIALE, ROTAREX, TWIN-TEC, GASDRIVE, BRC, IMPCO, LANDI RENZO, EUROGAS, HMC, LPG-FLOW, XLR-8,FRONTGAS, ATIKER, CNG FIT, SOLUTION-FIT, FEMITEC, GFI-CONTROL SYSTEMS, ALDESA, CVO TEHNOLOGIES, MAK, BMD, INKAGAZ, AS, 2a MD E4-67R-010260
180 TNG Filter SUKRUOGLU, FIVESTAR SF3741 E7-67R01-769013
181 INJEKTORI OKCAN, GAS MARINO, B. ENGINEERING GAMA 01, GAMA 01, inox E7-67R01-3482*01
182 Shut off ventil

LPG Filter

VIKARS, KME, EUREKA 4, U.G.S. ULTRAGAS SYSTEM, OKCAN E37-67R01-0026
183 Remote filling unit E37-67R01-0025
184 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA OKCAN, GAS MARINO, B. ENGINEERING GAMA 01,

GAMA01 inox

E7-67R01-3482*02

185 Fleksibilni vod VINLAS E-NBR E37-67R01-0140
186 Fuel rail NLP A500 INJECTOR, FBR, GASCONTROL, GERMAN AUTOGAS, TOUREQ AUTOGAS,OKCAN, CETINO, TARA E7-67R01-5311 01 17
187 Multiventil NLP A300, FBR, GASCONTROL, GERMAN AUTOGAS, TOUREQ AUTOGAS,OKCAN, CETINO, TARA, LIMA E7-67R01-5311 01 09
188 Remote filling unit NLP A600, FBR, GASCONTROL, GERMAN AUTOGAS, TOUREQ AUTOGAS,OKCAN, CETINO, TARA, LIMA E7-67R01-5311 01 21
189 Isparivač/ regulator pritiska AGS, NLP A200, FBR, GASCONTROL, GERMAN AUTOGAS, TOUREQ AUTOGAS,OKCAN, CETINO, TARA, ECOMIX, 3 GAS THREE GAS E7-67R01-5311 01 15

190 Isparivač/ regulator pritiska NLP A100 REGULATOR, FBR, GASCONTROL, GERMAN AUTOGAS, TOUREQ AUTOGAS,OKCAN, CETINO, TARA E7-67R 01-5311 01 16 NLP
191 ECU DU PONAI EVB, E36-67R01-0016
192 Fleksibilni vod PARKER ITR AUTOGAS ECE 67 E13-67R-01 0028
193 Remote filling unit LOVATO, LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED BC00 E13-67R-01 0088
194 Filter TNG LOVATO, LANDI RENZO, EUROGAS, MED FSU E13-67R-01 0284
195 Multiventil LOVATO

LOVTEC

MV305

A/B04

E4-67R-01 94004
196 Senzor pritiska/ temperature Eltec T-map sensor type 100848 E4-67R-01 0203
197 Isparivač/ regulator pristiska LOVATO, LANDI RENZO, MED, LANDI, EUROGAS RGJ E13-67R-01 0286
198 ECU LOVATO, LANDI RENZO, MED, LANDI, EUROGAS SECU E13-67R-01 0249
199 Injektori LOVATO, LANDI RENZO, MED, LANDI, EUROGAS STIL inj E13-67R-01 194
200 Gasno nepropusno kućište LOVATO VB-01 E4-67R-01 4002
201 Remote Filling Unit LOVATO, LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED BC00 E13-67R01-0088
202 Senzor temperature/ pritiska

TNG Filter

LOVATO, LANDI RENZO, MED, LANDI FSU E13-67R-01 0284
203 Multiventil LOVATO

LOVTEC

MV305

A/B04

E4-67R-01 94004
204 Isparivač/ regulator pritiska LOVATO, LANDI RENZO, MED, LANDI, EUROGAS RGJ E13-67R-01 0286
205 ECU LOVATO, LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED SECU E13-67R-01 249
206 Injektor LOVATO, LANDI, LANDI RENZO, EUROGAS, MED Stil inj. E13-67R-01 0194
207 KPG Sistem DREAM CPR M P207 E3-115R00-3945
208 Isparivač/ regulator pritiska OMVL DREAM XXI-NG, DREAM XXI-NG MP, DREAM XXI-NG HP E4-67R-010099
209 Gas/air mixer (injector) OMVL DREAM XXI-D

DREAM XXI N-D

E4-110R-000035
210 Injektor OMVL DREAM XXI-D

DREAM XXI N-D

E4-67R-010100
211 Rezervoar GZWM S.A., OMNIA, HL PROPAN, DEC 2001 ZC-315 E20-67R-010407
212 Rezervoar GZWM S.A., OMNIA, HL PROPAN, DEC 2001 ZC-360 E20-67R-010408
213 Rezervoar GZWM S.A., OMNIA, HL PROPAN, DEC 2001 ZC-270 E20-67R-010490
214 Rezervoar GZWM S.A., OMNIA, HL PROPAN, DEC 2001 ZC 360-D E20-67R-010514
215 Rezervoar GZWM S.A., OMNIA, HL PROPAN, DEC 2001 ZC 244 E20-67R-010550
216 Rezervoar GZWM S.A., OMNIA, HL PROPAN, DEC 2001 ZC-300 E20-67R-010619
217 Komplet za ugradnju OMVL DREAM XXI N SKF E3-115R00-3389
218 Komplet za ugradnju OMVL DREAM CPR FB G E3-115R00-3885
219 Komplet za ugradnju OMVL DREAM CPR M FB E3-115R00-3946
220 Rezervoar GZWM S.A., OMNIA, HL PROPAN, DEC 2001 ZT-180 E20-67R-010437
221 Rezervoar GZWM S.A., OMNIA, HL PROPAN, DEC 2001 ZT-200 E20-67R-010410
222 Filter KPG RAIL FG3 E8-110R-005398 Filter
223 Ventil i kućište OMB A5 E13-110R-000143
224 Regulator pritiska RAIL S.p.A.

OMB S.p.A.

GI GASITALY

RAM Regulators s.r.l.

Xenon E4-110R-000176
225 Ventil OMB Salery S.p.A.

OMB, GHS

E13-110R-000097
226 Shut off valve TORELLI E7-67R01-1255308*00
227 ECU TORELLI E7-67R01-1255301*00
228 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA TORELLI E7-67R01-1255305-00
229 Remote filling unit TORELLI E7-67R01-1255305-00
230 TNG Filter TORELLI E7-67R01-1255302*00
231 Injektor TORELLI E7-67R01-1255303*00
232 Multiventil

Gasno nepropusno kućište

TORELLI E7-67R01-1255304*00 Multiventil
233 ISPARIVAČ/ REGULATOR PRITISKA TORELLI E7-67R01-1255307*00
234 ECU TORELLI E7-67R01-1255309*00
235 ECU FOBOS, EASY GAS FOBOS 4 E8-67R-01 5667
236 ECU FOBOS, EASY GAS FOBOS 4 E8-110R-5668
237 ECU FOBOS FOBOS 2 E8-110R-5441
238 ECU FOBOS FOBOS 1 E8-110R-4543
239 ECU FOBOS FOBOS 1 E8-67R-01 4542
240 ECU FOBOS FOBOS 2 E8-67R-01 5440
241 ECU BARDOLINI LPG3 V-8 E8-67R-01 4473
242 ECU BSM BARDOLINI E8-110R-00 4898
243 Multiventil TOMASETTO ACHILE AT.02 E8-67R-01 3018
244 Isparivač/ regulator pritiska BSM LTD GAMA 01 E7-67R-01 743009
245 Isparivač/ regulator pritiska N.I.G.S. R-UNO E7-67R01-993-25
246 Gas/Air mixer (injector) Rail type30 E4-110R-00 0040
247 Rezervoar OLIMPIC 300 E13-67R01-0272
248 Rezervoar OLIMPIC 315 E13-67R01-0251
249 Isparivač/ regulator pritiska GURTNER 23340 E7-67R01-9122 GURTNER
250 ECU LANDIRENZO

EUROGAS

ECU MULTIPOINT E3-67R-01-6002-02
251 ECU LANDIRENZO

EUROGAS

ECU MULTIPOINT E3-67R01-6002-01
252 ECU LECHO SEC

SEC-4,SEC-6,

SEC-8

E8-67R-01 4313*1
253 ECU LECHO SEC

SEC-4,SEC-6,

SEC-8

E8-67R-01 4313*3
254
255
256

Šta da kupim Polo ili Fabiju II?

Koji je Najbolji japanski auto za 7.000e?

ODGOVORE i PITANJE ČITAJTE i NA ovom sajtu TESTOVIAUTOMOBILA.RS (KLIKNITE OVDE)

PITAJTE ALEKSANDRA TODOROVIĆA (POŠALJITE PITANJE, KLIKNITE OVDE) Odgovori nisu besplatni.

Mogu da rešim i vaše dileme, i glavobolje oko izbora automobila. Vaš Aleksandar Todorović urednik www.Najboljiauto.com i www.Testoviautomobila.rs

Pitajte Aleksandra Todorovića

Ako ste već pronašli automobil koji želite da kupite, i ne znate da li ste doneli dobru odluku, za vas postoji rubrika HITNA KUPOVINA-BRZI ODGOVORI. Što preciznije napišete pitanje, to će i odgovor biti direktniji, korisniji i za vas, i za sve ostale koji imaju slične nedoumice oko izbora vozila. Ako vam je hitno potreban odgovor, u roku od 24h cena je 2 500 dinara. Za 1 499 dinara dobijate odgovor na kratko pitanje. Ako uplatite 1.899 din, dobijate TEMELJNU ANALIZU jednog modela iz vašeg pitanja. Za 3 000 dinara dobijate analizu svih modela iz vašeg pitanja.

Za korisnike iz Srbije:

RAČUN: 285 – 0331662360001 – 85
Sberbank

Polovne automobile tražim samo za redovne čitaoce,  Ukoliko insistirate da i vama pomognem u traženju automobila, morate mi prvo poslati detaljno pitanje, uplatiti 3 000 din, i sačekati odgovor.  Kada procenim da su vaši zahtevi realni ja ću vam pronaći i ako sam u mogućnosti i prodati vaš automobil (za onoliko koliko realno vredi, a ne za cenu koja stoji u oglasima, naravno ukoliko vaš auto nema vraćenu kilometražu) u roku od 7 dana. Cena traženja automobila zavisi od mnogo faktora,  ali imajte na umu da ja ne mogu finansirati proveru automobila koji vi kupujete.

Nemojte mi slati pitanja ukoliko niste izvršili uplatu.  Besplatno ne odgovaram na vaša pitanja, jer nemam vremena.

Ne proveravam auto koji ste vi našli, jer 99% automobila koje vi nađete ima vraćenu kilometražu u proseku 300 000 km. Zašto da vam naplatim 40 evra da bi morao da vam kažem da je auto koji ste vi našli loš?

Ako ste iz Crne Gore, Hrvatske, BiH, Austrije, ili Makedonije, cena odgovora je od 25 evra, a plaćate prosto preko WESTERN UNION-a. Ako vam je hitno potreban odgovor za 24h onda 20 evra.
Cena je tri puta veća preko PayPal-a, dakle 45 evra.

western

Koji je Najbolji japanski auto za 7.000e?

Da li su Civic i Auris bolji od Focusa?

Provera automobila: Kakav je ovaj C-Max?

Da li je Megane III za preporuku?

Pitanje iz Nemačke: Koji je najbolji auto za 7.000?

I.Popović: Da li je ceed 1.4 najbolji izbor?

ODGOVORE i PITANJE ČITAJTE NA  SAJTU TESTOVIAUTOMOBILA.RS (KLIKNITE OVDE) i Najboljiauto.COM

PITAJTE ALEKSANDRA TODOROVIĆA (POŠALJITE PITANJE, KLIKNITE OVDE)

POSTAVITE DRAGI ČITAOCI I VI PITANJE (KLIKNITE OVDE).

Svi mi kažu beži od Francuza – Zašto?

Honda Accord Vs Volvo S60 Vs CR-V

Koji auto kupiti za 4.500 evra?

Polovni automobili: Šta kupiti za 1.000 evra?

Bojan Vukosavljević: Uporedite mi Lagunu i Megane

Koje ulje da sipam u Focus II?

Polovni automobili za 2.000 evra

Da li je Toyota zaista kvalitetna?

Šta kupiti: Alfu 156 ili Volvo V50?

Da li da kupim Mitsubishi Colt ili Daihatsu Sirion?

G.Todoroviću preporučite mi karavan za 4.000€

Plivajući zamajac: sve prevare 

Pitali ste A.Todorovića: Grande Punto 1.2 Vs Clio 3 1.2 16V?

Renault Capture ili Škoda Yeti?

Remont plivajućeg zamajcaajstora

PITAJTE ALEKSANDRA TODOROVIĆA

Kupujem polovan automobil: šta da kupim Peugeot 406 ili Lybru?

Polovni automobili: G.Todoroviću uporedite mi Accord 2.0 i Octaviju II 1.9 TDI

Golf V bolja kupovina od Focusa i Astre H ili ne?

Ford Kuga 1.5 EcoBoost troši 12 litara?

Pitanje iz Travnika: Qashqai 1.2 Vs Qashqai 1.5 DCI

Da li kupiti Mondeo 1.8 TDCI sa 143.000 km?

Kakva je Opel Vectra C?

Polovan automobil: Dodge Caliber 1.8

Šta kupiti: Accord, Avensis, Lacetii ili…

Testoviautomobila RS LOGO

 
 
 

Volvo