Subaru Vs BMW: Ko ima bolji pogon?

Da li Subaru ima baš toliko dobar 4 x 4 pogon? Da li je njegov simetrični pogon preko svih točkova toliko superioran? Da li Subaru čak i sa letnjim gumama nudi bolju trakciju i bolji pogon od BMW-a sa zadnjom vučom?

Testoviautomobila-RS-LOGO

Subaru sa svojim simetričnim pogonom 4 x 4 je vrlo ubedljiv.

SUBARU SIMETRIČNI POGON NA SVE TOČKOVE

Simetrični pogon na sve točkove, koji se sastoji od uzdužno postavljenog SUBARU BOKESR motora i simetrično konstruisane pogonske grupe 4WD sistem je na koji se “Subaru” usredsredio u cilju najveće stabilnosti, sigurnosti i drumskih performansi. Ova jedinstvena pogonska grupa nalazi se u srcu “Subaruovog” razvoja još otkako je u proizvodnju pušten prvi putnički automobil sa pogonom na sva četiri točka na svetu.

Celokupni pogonski sistem, od uzdužno smeštenog bokser motora do zadnjeg diferencijala, postavljen je u ravnoj simetricnoj liniji. Karakteristike uzdužno postavljenog bokser motora, koji se može smestiti nisko u vozilu, maksimalno su usavršene da bi se težište spustilo što je moguće niže, a i prema centru samog vozila. Ekstremne performanse koje omogućava ova izuzetna ravnoteža saraduju sa nadmoćnom vučnom silom pogona na sve točkove kako bi ograničile ljuljanje vozila po poprečnoj i uzdužnoj osi, što nastaje kada se ulazi u krivinu ili koči – stvarajući tako maksimalnu stabilnost u svakom trenutku. Šasija koja iz toga proizlazi klacka se manje a udobnost se povećava, što od putovanja pravi zadovoljstvo za sve putnike.

“Subaruov” simetrični pogon na sve točkove izrađuje se u paleti različitih sistema u zavisnosti od tipa vozila i menjača koji se koristi.

Volvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.