Inspektori vire i u vaše rezervoare

Još dve uredbe o kontroli porekla i kvaliteta derivata nafte i biogoriva stupile su na snagu, a predviđaju kontrolu goriva i u rezervoarima.

inspektori mogu kontrolisati i gorivo u rezervoarima vozila, tačnije kamiona, autobusa i poljoprivrednih mašina. Cilj je da se gorivu zna poreklo, da vozači dobiju kvalitetno gorivo, a istovremeno država suzbije crno naftno tržište, javlja RTS.

Tim dopunama propisa Srbija zaokružuje nadzor prometa nafte i derivata prema zahtevima EU.

Inspektori su do sada kontrolisali poreklo nafte i derivata od uvoza, skladišta, barži, preradu u rafinerijama, pumpe.

Sada imaju i dodatni posao – da kontrolišu rezervoare svih privrednika koji se bave transportom, kao i traktore i mehanizaciju poljoprivrednih gazdinstava.

Tako inspektori sada mogu da kontrolišu krajnjeg korisnika.

“Oni u rezervoarima svojih kamiona moraju imati markiran derivat, sve ostalo je suprotno od propisa”, rekao je Slaviša Petković iz Republičke tržišne inspekcije.

Objašnjava da inspekcija sada ima mogućnost da, u saradnji sa saobraćajnom policijom, organizuje kontrolu u kojoj će moći da na ulici zaustave vozilo i izvrše kontrolu.

“To možemo i samostalno, kod privrednih subjekata možemo kontrolisati prisutnost markera. Ukoliko je ona niža od dozvoljene, to je kažnjivo”, rekao je Petković.

On je rekao da su izmene u kontroli porekla i kvaliteta obuhvatile sve manjkavosti koje su uočene tokom kontrole 2016. godine.

Predviđene kazne su, za pravna lica do dva miliona dinara, a za preduzetnike i poljoprivredna gazdinstva 500.000 dinara, dodao je on.

Kako kaže, već ima prijava i sada počinje pojačana kontrola.

Osim kontrole rezervoara, novina ima i u laboratorijskoj inspekciji.  “Sada je rok četiri dana od momenta kada se uzme uzorak do dobijanja analize, što će omogućiti da brže reagujemo”, dodao je Petković.

Ističe da se na određenom broju pumpi često smenjuju vlasnici, što ukazuje na neregularne radnje.  Sada će vlasnici, u roku od 15 dana, biti u obavezi da dostave sve podatke o prodajnim objektima, kao i o tome koje se gorivo prodaje.

Volvo